Posterunek Policji Dobrzyń n/Wisłą - KPP w Lipnie

Posterunek Policji Dobrzyń n/Wisłą

Posterunek Policji Dobrzyń n/Wisłą

 

POSTERUNEK POLICJI W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ

KIEROWNIK MŁ. ASP. IRENEUSZ RUMIŃSKI

Adres:

ul. Szkolna 26/4,  87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Nr telefonów:

Posterunek Policji (054) 231 87 20 - 724

Kierownik posterunku (054) 231 87 21 / 695 881 361

FAX (054) 231 87 24

W przypadku nieobecności policjantów w Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą pilne interwencje należy zgłaszać do Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, ul.Platanowa 1, 87-600 Lipno, tel. (54) 231 86 00 lub 21.

 


 

DZIELNICOWI

Uwaga! Podane adresy e-mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 997, 112 lub 54 231 86 00.

 

REJON NR 8

mł. asp.  Krzysztof Cybulski

tel. (54) 231 87 20

tel. kom. 695 160 002

e-mail: dzielnicowy.dobrzyn1@bg.policja.gov.pl

Działania priorytetowe: kontrole w rejonie skweru na Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą w celu niedopuszczenia do grupowania się osób, spożywania alkoholu, niszczenia mienia, zakłócania ciszy nocnej.  Kontrole w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w celu niedopuszczenia do rozprowadzania środków narkotycznych. Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz Zespołem Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

Obsługuje mieszkańców miasta Dobrzyń nad Wisłą.

 


REJON NR 9

asp. szt. Artur Gałczyński

tel. (54) 231 87 20

tel. kom. 786 859 128

e-mail: dzielnicowy.dobrzyn2@bg.policja.gov.pl

Działania priorytetowe: kontrole w miejscowości Krojczyn na terenie lasku w celu niedopuszczenia do rozpalania ognisk oraz spożywania alkoholu i środków narkotycznych przez młodzież. Współpraca z Sołtysem wsi Krojczyn i Ochotniczą Strażą Pożarną w Krojczynie.

Obsługuje mieszkańców miejsowości gminy Dobrzyń nad Wisłą: Bachorzewo, Chalin, Chudzewo, Dyblin, Dyblinek, Glewo, Główczyn, Grochowalsk, Kamienica, Kisielewo, Kochoń, Kolonia Chalin, Krępa, Krojczyn, Lenie Wielkie, Łagiewniki, Michałkowo, Modzoły, Mokowo, Mokówko, Mokre, Płomiany, Ruszkowo, Skaszewo, Strachoń, Stróżewo, Szpiegowo, Tulibowo, Wierznica, Wierzniczka, Zbyszewo.

 


REJON NR 10


sierż.szt. Barłomiej Wielicki
 
tel. (54) 231 87 20

tel. kom. 786 859 123
 
 
Działania priorytetowe: kontrole w rejonie ulicy Kasztanowej w miejscowości Wielgie w celu niedopuszczenia do spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania lub zanieczyszczania miejsc publicznych oraz zakłócania porządku publicznego. Współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą.
 
Obsługuje mieszkańców miejsowości gminy Wielgie: Bętlewo, Chalinek, Gołąbki, Kurowo, Lipiny, Nowa Wieś, Oleszno, Rumunki Oleszeńskie, Rumunki Witkowskie, Wielgie, Witkowo, Złowody.

 


REJON NR 11

asp. szt. Paweł Impert

tel. (54) 231 87 20

tel. kom. 515 031 263

e-mail: dzielnicowy.dobrzyn3@bg.policja.gov.pl

Działania priorytetowe: kontrole w rejonie plaży przy jeziorze, domków letniskowych i sklepu w miejscowości Teodorowo w celu niedopuszczenia do zakłócania porządku publicznego, kradzieży z włamaniem oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz właścicielami domków letniskowych.

Obsługuje mieszkańców miejscowości gminy Wielgie: Bałdowo, Będzeń, Czarne, Czerskie Rumunki, Józefowo, Kamienne Brody, Orłowo, Piaseczno, Płonczyn, Płonczynek, Podkłokock, Rumunki Tupadelskie, Suradówek, Suszewo, Szczepanki, Teodorowo, Tupadły, Wylazłowo, Zaduszniki, Zakrzewo.


Zespół ds. Kryminalnych:

sierż. szt. Marcin Arent

st. sierż. Michał Puskarz

 

Zespół ds. Prewencji:

sierż. szt. Tomasz Ziółkowski

sierż. szt. Dawid Czekaj

st. sierż. Jan Arent

sierż. Bartosz Brański

 

Obszar działania Posterunku Policji w Dobrzyniu nad Wisłą obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Dobrzyń nad Wisłą oraz gminę Wielgie.

Rejon gminy Dobrzyń nad Wisłą obejmuje miejscowości – Bachorzewo, Chalin, Chudzewo, Dyblin, Dyblinek, Glewo, Glewo Mokre, Główczyn, Grochowalsk, Kamienica, Kisilewo, Kochań, Kolonia Chalin, Krępa, Krojczyn, Lenie Wielkie, Michałkowo, Mokowo, Mokówko, Płomiany, Ruszkowo, Skaszewo, Strachoń, Stróżewo, Szpiegowo, Tulibowo, Wierznica, Wierzniczka, Zbyszewo.

Ogólna powierzchnia tego rejonu to obszar ok. 11531 ha (w tym miasto 549 ha), który zamieszkuje około 8595 osób. Na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą znajduje się Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą, trzy gimnazja publiczne w Dobrzyniu, Krojczynie i Chalinie oraz cztery szkoły podstawowe w Dobrzyniu nad Wisłą, Krojczynie, Chalinie i Dyblinie.

Rejon gminy Wielgie obejmuje miejscowości – Wielgie, Bałdowo, Będzeń, Czarne, Józefowo, Kamienne Brody, Orłowo, Płonczyn, Płonczynek, Piaseczno, Rumunki Czerskie, Rumunki Tupadelskie, Suszewo, Suradówek, Tupadły, Teodorowo, Wylazłowo, Zakrzewo, Nowa Wieś, Oleszno, Bętlewo, Zaduszniki, Złowody, Witkowo, Szczepanki, Rumunki Oleszyńskie, Rumunki Witkowskie, Lipiny, Gołąbki, Chalinek.

Na terenie gminy Wielgie zamieszkuje około 11018 osób. Teren ten obejmuje Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem (gimnazjum i szkoła podstawowa) oraz dwie szkoły podstawowe w Zadusznikach i w Czarnem.

 

 

Autor:
Publikacja: