Z nastolatkami o odpowiedzialności karnej i prawach człowieka - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Z nastolatkami o odpowiedzialności karnej i prawach człowieka

Data publikacji 16.10.2020

Policjantka z lipnowskiej komendy spotkała się z uczniami klasy szóstej i ósmych lipnowskich szkół, żeby porozmawiać o przestrzeganiu prawa przez nastolatków, problemach szkolnych i prawach człowieka. Uczeń ma prawa, ale i obowiązki. Warto zdawać sobie sprawę „z obu stron medalu”.

Kto przeczytał uważnie regulamin szkolny? Czy znacie regulaminy portali społecznościowych, z których korzystacie? Czy wiecie, jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich? Kto prowadzi ich sprawy? Jakie konsekwencje mogą ponieść młode osoby?

To niektóre z pytań, jakie zadała nastolatkom z lipnowskich szkół policjantka z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Na spotkaniach z klasą ósmą lipnowskiej „trójki” oraz szóstą i ósmą z „dwójki” funkcjonariuszka przedstawiała zasady odpowiedzialności karnej nieletnich. Mówiła o prawach i obowiązkach ucznia, oraz czynach karalnych, za które młode osoby poniosą odpowiedzialność. Przedstawiła także wachlarz działań, jakie sąd rodzinny może podjąć w stosunku do dzieci.

Druga część spotkania poświęcona była prawom człowieka w kontekście mowy nienawiści i hejtu w Internecie. Ogromna część użytkowników sieci pada ofiarom hejtu chociaż raz, ale niemała liczba osób doświadczyła mowy nienawiści wielokrotnie.

Policjantka przedstawiła pojęcia związane z tym zjawiskiem i nakreśliła daleko idące konsekwencje, jakich doświadczają ofiary przemocy internetowej, z których często nie zdają sobie sprawy jej autorzy. Mowa tu o zjawisku tzw. „kabiny pilota”.

Szczególną uwagę warto zwrócić na genezę przemocy, czy to szkolnej, czy internetowej. Zaczyna się ona często cichego przyzwolenia innych.

  • policjantka rozmawia z uczniami
  • policjantka wyświetla uczniom prezentację
  • policjantka omawia z uczniami slajd