Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Lipnowscy policjanci wzięli udział w ćwiczeniach służb ratowniczych

Data publikacji 28.07.2017

Przez dwa dni (26-27.07.2016), trwały ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu lipnowskiego mające na celu ustalenie procedur działania i wypracowanie dobrych nawyków podczas wystąpienia pożaru. Wzięli w nich udział strażacy z PSP w Lipnie, jednostki OSP z powiatu lipnowskiego włączone do Krajowego Systemu ratowniczo-gaśniczego – w sumie 14, ochotnicy z Brzeźna i Maliszewa, policjanci z KPP w Lipnie, leśnicy z Lasów Państwowych z Leśnictwa Wąkole i Straży Leśnej z Nadleśnictwa Dobrzejewice, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu lipnowskiego oraz Prezes OSP w Brzeźnie.

Przez dwa dni służby ratownicze podnosiły swoje kwalifikacje ćwicząc na obszarze leśnym gm. Lipno. Ich zadaniem jest sprawne reagowanie na nagłe stany zagrożenia, spowodowane różnymi sytuacjami losowymi.

Tym razem scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar lasu, który od Czernikowa przenosi się na teren gm. Lipno. Sprawdzano czas dojazdu poszczególnych jednostek straży na miejsce i sprawność ich działań w zagrożonym obszarze.

W ćwiczeniach wzięli udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, których zadaniem było zapewnienie drożności dróg i przygotowanie objazdów, patrolowanie zagrożonego rejonu pod kątem przebywania tam osób postronnych oraz przekazywanie informacji o zagrożeniu i utrudnieniach w ruchu dla społeczeństwa.

Pierwszy dzień przewidziany był na ćwiczenia sztabowe przygotowujące służby do działań w sytuacji kryzysowej pod kątem merytorycznym. Zadaniem poszczególnych zespołów jest tu opracowanie procedur postępowania dla danego zdarzenia. Drugiego dnia odbywały się działania praktyczne podczas symulowanej sytuacji kryzysowej.  Pozwala to na ich usprawnienie i wykluczenie błędów powstałych podczas ćwiczeń z realnych działań ratowniczych.

Autor: mł. asp. Małgorzata Małkinska
Publikacja: mł. asp. Małgorzata Małkinska
 • policjant ze strażakami ogląda mapę
 • Komendant PSP w Lipnie wita przybyłych na ćwiczenia
 • wspólne zdjęcie służb biorących udział w ćwiczeniach
 • służby ratownicze w rejonie zagrożenia
 • omawianie zagadnień zawartych w scenariuszu ćwiczeń przez poszczególne zespoły
 • strażacy gaszą pożar
 • wozy strażackie i strażacy w lesie
 • strażacy na tle zadymionego obszaru
 • strażak z pompą w punkcie czerpania wody
 • dowódca odcinak prowadzi korespondencje radiową
 • podsumowanie ćwiczeń
 • Komendant PSP w Lipnie dziękuje przybyłym za uczestnictwo w ćwiczeniach