Konkurs „Bezpieczny pieszy – odblaski ratują życie” - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Konkurs „Bezpieczny pieszy – odblaski ratują życie”

Data publikacji 20.10.2017

Komenda Powiatowa Policji w Lipnie bierze udział w Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie, które zorganizowało dla uczniów najmłodszych klas podstawówek konkurs plastyczny. Jego celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przez promowanie noszenia odblasków. Tytuł konkursu „Bezpieczny pieszy – odblaski ratują życie”.

Regulamin Konkursu Plastycznego „Bezpieczny pieszy – odblaski ratują życie”

 

Cele konkursu:

kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac różnorodną techniką plastyczną,
rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
odwoływanie się do zasad bezpiecznego poruszania się po zapadnięciu zmroku w terenie zabudowanym jak i poza nim,
popularyzowanie wśród uczniów klas szkół podstawowych nawyków noszenia odblasków.

Organizator konkursu:

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie, ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno tel. 287 24 40.

Podmioty wspierające organizację konkursu:

Powiatowa Komenda Policji w Lipnie, “Tygodnik Lipnowski”, Ośrodek Szkolenia Kierowców Omega Tomasz Ozimek,

Warunki uczestnictwa:

konkurs jest skierowany dla uczniów klas I – IV szkół podstawowych w Lipnie,
tematyka prac plastycznych dotyczy zasad bezpiecznego poruszania się w terenie zabudowanym i poza nim z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.
technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage , witraż, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu.
format prac plastycznych: A3.
nie przyjmujemy prac zbiorowych.
każda praca powinna zawierać następujące informacje:

 - imię i nazwisko autora, wiek, klasa;

 - placówka, adres, telefon do placówki,

 - imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.

Termin i miejsce nadsyłania prac:

            Prace należy składać w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie przy ul Piłsudskiego 22 najpóźniej w dniu 25 października 2017 roku do godziny 15:00.

Pozostałe informacje:

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 października 2016 roku o godzinie 9:00 w auli budynku Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie przy ul. Piłsudskiego 22,
Komisja artystyczna zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, dotyczących przydziału nagród.
Werdykt jury jest jednoznaczny i nie podlega dyskusji.

Autor: mł. asp. Małgorzata Małkinska
Publikacja: mł. asp. Małgorzata Małkinska