30 tys. złotych na dodatkowe patrole - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

30 tys. złotych na dodatkowe patrole

Data publikacji 09.03.2018

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie nadkom. Piotr Czajkowski i Burmistrz Miasta Lipna Pan Paweł Banasik podpisali porozumienie w sprawie dodatkowych patroli. Władze samorządowe przekazały na ten cel 30 tys. złotych.

Dziś (9.03.18) w Urzędzie Miejskim w Lipnie zostało podpisane porozumienie w sprawie dodatkowych, ponadnormatywnych patroli policji. Władze samorządowe przekazały na ten cel 30 tys. złotych.
W ramach zawartego porozumienia Komenda Powiatowa Policji w Lipnie zobowiązała się do wykonywania zadań polegających na zabezpieczeniu ładu i porządku na rzecz miasta. Służby te będą realizowane przez dwuosobowe patrole piesze.

Policjanci będą pełnić służbę w miejscach najbardziej zagrożonych przestępstwami i wykroczeniami, szczególnie uciążliwymi dla społeczeństwa.

Autor: sierż. szt. Katarzyna Sobocińska
Publikacja: sierż. szt. Katarzyna Sobocińska