Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Lipnie - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Lipnie

Data publikacji 23.08.2018

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem informatycznym, realizowanym przez Policję od września 2016 roku. Mieszkańcy powiatu lipnowskiego także korzystają z tego narzędzia, aby mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim najbliższym otoczeniu.

Podstawowym założeniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa od początku było zidentyfikowanie w środowisku lokalnym skali i rodzaju zagrożeń i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Policja chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie przeciwdziałania naruszeniom porządku publicznego. Dzięki temu internetowemu narzędziu członkowie lokalnej społeczności mogą brać aktywny udział w działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa na terenie, na którym mieszkają a więc w miejscu, które tak naprawdę najbardziej ich interesuje.

KMZB aktywizuje współpracę służb z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządem terytorialnym oraz społeczeństwem, bo jest to swoista platforma wymiany informacji o zagrożeniach. Dzięki uzyskanym od mieszkańców informacjom Policja optymalizuje wykorzystanie swoich sił i środków, czyli najprościej mówiąc wysyła patrole tam, gdzie ze względu na jakieś zagrożenie najbardziej chcemy je widzieć, co ma bezpośrednie przełożenie na skuteczność ich działania.

Zgłoszenia są anonimowe. Nie mogą jednak dotyczyć interwencji pilnych. W przypadku potrzeby podjęcia natychmiastowego działania służb należy jak najszybciej dzwonić pod numery alarmowe – 112 lub 997.

Autor: mł. asp. Małgorzata Małkinska
Publikacja: mł. asp. Małgorzata Małkinska
Ładowanie odtwarzacza...