Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie

Data publikacji 08.02.2019

Wczoraj (07.02.2019) w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie Komendant podinsp. Zdzisław Ciesielski podsumował pracę policjantów powiatu lipnowskiego w 2018 roku. W spotkaniu wziął udział Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski.

Wczoraj w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie odbyła się odprawa roczna, w trakcie, której podsumowano pracę policjantów powiatu lipnowskiego oraz omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w minionym roku. Odprawę prowadził Komendant Powiatowy policji w Lipnie podinsp. Zdzisław Ciesielski. Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie nadkom. Piotr Czajkowski przedstawił wyniki pracy policjantów pionu kryminalnego a Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Marcin Kuras podlegającego mu wydziału.

W spotkaniu uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, naczelnicy i kierownicy poszczególnych komórek lipnowskiej komendy, Prokurator Rejonowy w Lipnie Alicja Cichosz, Wicestarosta Powiatu Lipnowskiego Maria Kulig i Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie Anna Smużewska.  

Wykrywalność przestępstw na terenie powiatu w 2018 roku utrzymała dobry poziom i wyniosła 75%. Wzrosła między innymi w kategoriach przestępstw rozbójniczych, kradzieżach z włamaniem, kradzieżach, uszkodzeniach rzeczy, bójkach, pobiciach i uszczerbkach na zdrowiu a zmalała w przestępstwach nie alimentacji. Wykrywalność przestępstw z ustawy o narkomanii wyniosła 92%. Policjanci zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków i zlikwidowali kilka dużych plantacji. W sumie zabezpieczone zostały ponad pół kilograma marihuany i 12kg masy zielonej konopi indyjskich, blisko kilogram amfetaminy i 89 gram kokainy.

Wartość mienia odzyskana przez policjantów to ponad 48 400 złotych. Funkcjonariusze zatrzymali 21 osób poszukiwanych listami gończymi. Blisko 200 sprawców zatrzymano na gorącym uczynku. Policjanci wszczęli ponad 1300 postępowań, ujawnili ponad 2200 wykroczeń i przeprowadzili ponad 5200 interwencji.

Policjanci zatrzymali 136 nietrzeźwych kierujących i zatrzymali 26 praw jazdy.

W 51 wypadkach zginęło 11 osób. Odnotowano 631 kolizji. Rannych zostało 46 osób.

Podziękowania za współpracę i życzenia dalszych sukcesów przekazały przedstawicielki samorządu powiatu lipnowskiego Anna Smużewska i Maria Kulig.

Prokurator Alicja Cichosz zwróciła uwagę na większą ilość spraw prowadzonych przez śledczych. W 2018 roku było ich ponad 1700. Policjanci za pośrednictwem prokuratury 24 razy wnioskowali o areszt dla zatrzymanych i wszystkie te wnioski zostały rozpatrzone przez sąd pozytywnie. Blisko 170 razy stosowano inne środki zapobiegawcze wobec zatrzymanych. Skazano 600 osób a 4 zostały uniewinnione.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski w swoim podsumowaniu zwrócił uwagę na dobry poziom pracy Komendy Powiatowej Policji w Lipnie mimo dużych wakatów, jakie jednostka miała w 2018 roku. W roku bieżącym do służby na terenie powiatu lipnowskiego powinno trafić 12 nowych policjantów, którzy obecnie są kursantami.

Jak podkreślił sensem służby nie jest osiąganie wyników i wypełnianie statystyk, mierniki obrazują jedynie rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Każdy policjant ma swoje sumienie, swoje uprawnienia i to w jego gestii leży wybór rodzaju sankcji nałożonej za łamanie przepisów prawa. Musi jednak pamiętać, że wyboru tego dokonuje na własną odpowiedzialność wpływając przez to na stan bezpieczeństwa w rejonie swojego działania.

Duża liczba interwencji podejmowanych na terenie powiatu skłoniła do refleksji nad ich genezą oraz zaleceniem zacieśnienia współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, administratorami obiektów i innymi podmiotami zewnętrznymi, które mogą pomóc przy ich zdiagnozowaniu i rozwiązaniu, tak by nie powtarzały się w przyszłości a prowadziły do trwałego rozwiązania.

Zaleceniem komendanta na ten rok było skupienie się na poprawie wykrywalności przestępstw kradzieży i włamań, które są szczególnie uciążliwe dla mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z analizy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu lipnowskiego wynika, że w odczuciu społecznym łamanie przepisów ruchu drogowego jest postrzegane, jako jeden z ważniejszych problemów społecznych, co odzwierciedla liczba zgłoszonych zdarzeń właśnie w tej kategorii.

Głównym zadaniem dla policjantów; w szczególności policjantów ruchu drogowego; będzie eliminowanie z drogi osób, które przez łamanie przepisów prawa nie zasługują na to, aby być pełnoprawnymi uczestnikami ruchu.

Komendant szczególne podziękowania za pracę i służbę przez przełożonych skierował zarówno do szeregowych policjantów jak i pracowników policji. Życzył także sukcesów w dalszym wykonywaniu obowiązków.

Autor: podkom. Małgorzata Małkinska
Publikacja: podkom. Małgorzata Małkinska
  • odprawa roczna w KPP w Lipnie
  • odprawa roczna w KPP w Lipnie
  • odprawa roczna w KPP w Lipnie
  • odprawa roczna w KPP w Lipnie
  • odprawa roczna w KPP w Lipnie
  • odprawa roczna w KPP w Lipnie