Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Data publikacji 15.02.2019

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przypada w dniach 18-24 lutego. Lipnowscy policjanci będą czekać na wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku przestępstwa i potrzebują porady prawnej lub innej pomocy.

Ze względu na potrzebę monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz konieczność podejmowania działań na rzecz poprawy ich położenia 22 luty został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw. Nie każdy, kto doznał krzywdy potrafi sobie poradzić w trudnej sytuacji lub udźwignąć jej skutki. Czasem osoby z zewnątrz, które nie są uwikłane emocjonalnie w dana sytuację potrafią wskazać kierunek działań, podpowiedzieć rozwiązanie lub skierować do innych organów, które mogą pomóc.

W tym roku Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem przypada między 18 a 24 lutego. Policjanci codziennie przyjmują osoby pokrzywdzone przestępstwem. Jednak w wymienionym tygodniu Naczelnicy Wydziału Kryminalnego lipnowskiej komendy specjalnie będą dyżurować, aby udzielić rady lub pomocy prawnej.

Dyżury w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie:

- poniedziałek 18.02.2019 – 12.00-14.00

- wtorek 19.02.2019 – 12.00-14.00

-środa 20.02.2019 – 12.00-14.00

- czwartek – 21.02.2019 – 12.00-14.00

- piątek – 22.02.2019 – 12.00-14.00

- niedziela – 24.02.2019 – 8.00 10.00

Dyżury kuratorów sądowych i asystentów sędziów wyznaczył także Sąd rejonowy w Lipnie. Ich harmonogram znaleźć można w BIP SR w Lipnie.

Pokrzywdzeni celem uzyskania wsparcia mogą również zgłaszać się do podmiotów, które świadczą pomoc finansową z Funduszu Sprawiedliwości, Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji dostępna jest pod adresem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

Autor: podkom. Małgorzata Małkinska
Publikacja: podkom. Małgorzata Małkinska