Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami - KPP w Lipnie

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Dla naszych petentów zapewniamy obsługę przy pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Lipnie.

Usługa wykonywana przez tłumacza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatna.

Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych) z podaniem proponowanego terminu wizyty, kontaktując się z dyżurnym jednostki:

telefonicznie (przy pomocy osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 47 75 382 00
faksem pod nr 47 75 382 47  (za pośrednictwem załączonego wniosku),
na adres e-mail: dyzurny-lipno@bg.policja.gov.pl  (za pośrednictwem załączonego wniosku).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych. 

Siedziba Komendy Powiatowej  Policji w Lipnie mieści się w budynku przy ul. Platanowej 1 w Lipnie, który jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo w następującym zakresie:

  • obok schodów prowadzących do wejścia do głównego budynku zainstalowana jest winda zewnętrzna dla wózków inwalidzkich,
  • na parterze budynku po prawej stronie holu recepcji dla interesantów znajduje się pokój obsługi interesantów,
  • na parterze budynku, po prawej stronie holu recepcji dla interesantów znajduje się toaleta w pełni przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • informacje na temat załatwiania spraw w Komendzie udzielane są w recepcji pod numerem telefonu  47 753 82 52 w godz. 8:00 – 15:00 oraz całodobowo 47 75 382 00,
  • w razie potrzeby dyżurny jednostki skontaktuje osobę ze szczególnymi potrzebami z koordynatorem dostępności, która zapewni jej wsparcie komunikacyjne lub techniczne.