Miły akcent - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Miły akcent

Data publikacji 29.10.2009

Komendant lipnowskiej Policji, mł. insp. Dariusz Garbarczyk okolicznościowym
listem i upominkiem, uhonorował jubileusz zawodowy pani Danuty Krysztopolskiej
i asp. szt. Mirosława Flakowskiego. To miły akcent wyrazu szacunku dla zawodowej
wiedzy ...

Komendant lipnowskiej Policji, mł. insp. Dariusz Garbarczyk okolicznościowym listem i upominkiem, uhonorował jubileusz zawodowy pani Danuty Krysztopolskiej i asp. szt. Mirosława Flakowskiego. To miły akcent wyrazu szacunku dla zawodowej wiedzy i doświadczenia  naszych współpracowników.

 

Zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy nie jest zbyt częstym zjawiskiem w realnej codzienności. O tym, że bardzo lubią swoją pracę i z zadowoleniem do niej przychodzą, mówią nasi jubilaci. Urzędnik państwowy, Danuta Krysztopolska ma za sobą przepracowanych 30 lat, w tym 14 rok na stanowisku starszego referenta ds. informatyki w lipnowskiej komendzie. Nie zauważyła kiedy ten czas upłynął. Mówi, że z pracą jest jak z chodzeniem do szkoły. Jeśli uczeń rozumie temat, jest przygotowany do zajęć, to z zadowoleniem i chęcią idzie do szkoły.

Asp. szt. Mirosław Flakowski w policyjnym mundurze przepracował 25 lat. W tym czasie przechodził różne szczeble zawodowej ścieżki. Od 2 lat pracuje jako dyżurny na stanowisku kierowania. Zapytany o powód zawodowej satysfakcji, na pierwszym miejscu wymienia, poczucie robienia czegoś pożytecznego – służenie pomocą innym ludziom.


         


     Szanownym jubilatom serdecznie życzymy kolejnych, owocnych lat pracy, a przy okazji satysfakcji zawodowej, spełnienia tych najbardziej osobistych pragnień.

 


Autor: red1.kppl
Publikacja: red1.kppl