Policjantka o kulisach służby i dopalaczach - Wiadomości - KPP w Lipnie

Wiadomości

Policjantka o kulisach służby i dopalaczach

Funkcjonariuszka Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii spotkała się w Zespole Placówek Oświatowych w Wielgiem z uczniami tutejszej podstawówki, SP w Zadusznikach i SP w Czarnem. Podczas spotkania przeprowadziła zajęcia edukacyjno-profilaktyczne. Zachęcała do służby w policyjnym mundurze i uświadamiała o szkodliwości działania substancji psychoaktywnych.

W piątek (07.06.2019r.) policjantka KPP w Lipnie spotkała się z uczniami trzech szkół podstawowych. W ramach doradztwa zawodowego zaprezentowała specyfikę służby i zasady organizacji oraz zakres działania Policji. Podkreśliła, jak ważna jest rola kobiet-policjantek w służbie.

W drugiej części spotkania w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” wyświetlono prezentację dotyczącą środków psychoaktywnych. Omówiono objawy i skutki sięgania przez młodych ludzi po substancje zmieniające świadomość, a także odpowiedzialność karną posiadania i handlu nowymi narkotykami. Przypomniano, że skład chemiczny tych substancji ulega ciągłej ewolucji, co stanowi ogromne ryzyko ich zażywania. 

Autor: st. asp. Monika Grzelak
Publikacja: st. asp. Monika Grzelak
  • policjantka z mężczyzną w sali widowiskowej
  • duża grupa młodzieży siedząca na krzesłach
  • policjantka  wyświetla prezentację dla młodzieży